Povrat poreza - uz pomoć stručnjaka

PAR SAVJETA

Uz pomoć stručnjaka Ministarstva financija, na primjeru ćemo pokazati kako ispuniti godišnju prijavu poreza na dohodak za 2010. godinu te kako izračunati povrat poreza.

U našem primjeru porezni obveznik ostvario je u 2010. godini:• plaću (primitak od nesamostalnog rada) kod jednog poslodavca u iznosu od 120.000 kn; uplaćeni su predujmovi poreza na dohodak i prireza u iznosu 7.152 kn
• prihod od iznajmljivanje stambenog prostora (primitak od imovine) u iznosu od 18.000 kn - dohodak po toj osnovi iznosio je 12.600 kn (primitak umanjen za 30 posto paušalnih izdataka) te je uplatio predujam poreza na dohodak od imovine (prema rješenju Porezne uprave) u iznosu od 1.890 kuna
• autorsku naknadu za isporučeno autorsko djelo u iznosu od 7.000 kn - dohodak je iznosio 4.900 kuna (primitak umanjen za 30 posto izdataka, što iznosi 2.100 kuna prema potvrdi isplatitelja); uplaćeni predujam poreza na dohodak od drugog dohotka i prirez po toj osnovi iznosi od 1.225 kuna (podaci prema potvrdi isplatitelja).

Porezni obveznik uzdržava u cijeloj 2010. godini dvoje djece. On i djeca tijekom te su godine imali su prebivalište i boravili u Ogulinu, koji ima status brdsko-planinskog područja.

Navedeni podaci za utvrđivanje osobnog odbitka (uključivo i podaci o prebivalištu i boravku na brdsko-planinkom području) upisani su u Obrazac PK poreznog obveznika.

Podatke iz Obrasca PK (osnovni osobni odbitak poreznog obveznika, dio osobnog odbitka za uzdržavanu djecu) poslodavac je uzimao u obzir pri obračunu i uplati predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada tijekom 2010. godine.

Naš je porezni obveznik uplatio u 2010. godini (do 30. lipnja 2010.) premiju životnog osiguranja s obilježjem štednje za sebe, osobno u iznosu od 2.000 kn, što mu poslodavac nije uzeo u obzir pri obračunu predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada u tijeku poreznog razdoblja. Sam ih želi iskoristiti pri godišnjem obračunu poreza podnošenjem godišnje porezne prijave.

Također, do 30. lipnja 2010. platio je zdravstvene usluge za vlastite potrebe(popravio je zube) u iznosu od 760 kuna. Nije koristio osnovno, dopunsko i privatno zdravstveno osiguranje, kao ni donacije pravnih i fizičkih osoba. Platio je iz vlastitog džepa.

Platio je i kamate po namjenskom stambenom kreditu realiziranom u 2008. godini za kupnju prvog stambenog prostora. Za cijelu godinu kamate su iznosile 8.000 kuna. Do 30. lipnja - koliko će mu Porezna priznati - 4.000 kn.

Sve prihode ostvario je u Hrvatskoj.

Nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu, ali će to učiniti kako bi iskoristio izdatke po osnovi uplaćenih premija osiguranja, korištenja prava na uvećani dio osobnog odbitka po osnovi prebivališta i boravka na brdsko-planinkom području, kao i dio osobnog odbitka za obavljene zdravstvene usluge i stambene potrebe te zbog prava na ravnomjerno godišnje oporezivanje, odnosno godišnje izravnanje porezne osnovice.

Ukupno, ostvarit će povrat preplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u iznosu od 4.200 kn.

Iskoristit će porezno priznati izdatak za uplaćene premije osiguranja u iznosu od 2.000 kn, a nakon toga dio osobnog odbitka za zdravstvene potrebe u iznosu od 760 kuna i za stambene potrebe u iznosu od 3.240 kn.

Ukupno, to je 6.000 kn.

Iz primjera se vidi da se prvo koristi izdatak za porezno priznate premije osiguranja, dok je pri korištenju dijela osobnog odbitka za zdravstvene i/ili stambene potrebe nebitan redoslijed korištenja.

Mogao je koristiti nakon izdataka za uplaćene premije osiguranja dio osobnog odbitka za stambene potrebe u iznosu od 4.000 kn, ali tada dio osobnog odbitka za zdravstvene potrebe ne može koristiti, zato što bi premašio ograničenje od 6.000 kn.

Moguća je i daljnja drukčija raspodjela dijela osobnog odbitka za zdravstvene i stambene potrebe, ali ukupan iznos, uključivo i iznos porezno priznatih premija osiguranja iznosi najviše do 6.000 kn godišnje, i to za uplate izvršene do 30. lipnja 2010.

Pogledajte kako izgleda prijava poreza na dohodak popunjena po ovom primjeru.
PREUZMI OBRAZAC
Ne znate izračunati povrat poreza? Isprobajte Porezni kalkulator Pametne kune!